Ziek melden

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de basisschool.

Ziekmelden

​​​Is uw kind ziek of kan het om een andere reden niet naar school komen? Dat kan gebeuren, u kunt dit via de Parro app doorgeven. Wij bellen online ziekmeldingen vaak even na.

Ook zijn wij vanaf 8.00 uur telefonisch te bereiken:
Singel 5: (010) 426 88 78 
Galileïstraat: (010) 273 39 85
Buijs Ballotsingel: (010) 473 50 79 

U hoort een keuzemenu, kies vervolgens 1 voor ziekmelding.
Spreek na de toon duidelijk de naam van uw kind, de naam van de klas en de reden in.


Wij verwachten dat afspraken voor doktersbezoek en dergelijke zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland worden. Bij veelvuldig te laat komen zonder opgave van reden of bij veelvuldige ziekmeldingen is de school verplicht melding te maken bij de leerplichtambtenaar.

Te laat

​Leerlingen die te laat komen, gaan zo rustig mogelijk het lokaal binnen en storen de groep niet. Volgens afspraak met de leerplichtambtenaar registreren wij zorgvuldig welke kinderen te laat komen en hoe vaak zij te laat komen. Elke maand ontvangen de ouders van de leerlingen die twee of meer keren te laat zijn gekomen schriftelijk bericht van de school. Dit wordt ook doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Op basis van deze en voorgaande gegevens besluit de leerplichtambtenaar of ouders worden opgeroepen en wat de mogelijke gevolgen zijn.

Leerplichtambtenaar

Meer informatie over de leerplicht en de leerplichtambtenaar in Schiedam kunt u hier​ ​​vinden.