Nuttige adressen

Ons bestuur:
Stichting Primair Openbaar Onderwijs Schiedam
Burgemeester van Lierplein 77
3134 ZB Vlaardingen
Directeur-bestuurder: P. Jonkers
Bel 010 – 426 04 46
of mail naar info@primoschiedam.nl

Onderwijs:
Informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs
5010.nl
0800 5010 (kosteloos)
 Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs
0800 80 51 (gratis)
Meldpunt klachten
0900 111 31 11 (lokaal tarief)

Landelijke Klachtencommissie Openbaar Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
(030) 280 95 90

Externe dienstverleners:
Logopediste
Els ten Bensel
010 219 14 86

Vertrouwenspersoon
Mevr. L. Scheurkogel
010 407 16 15

Centrum voor Jeugd en Gezin Schiedam
Noordvest 20
3111 PH Schiedam
010-4444622 (locatie Schiedam)
010-2010110 (algemene nummer, voor opvoedvragen en advies)

Minters (Schoolmaatschappelijk werk)
Galgkade 3
3133 KN Vlaardingen
010 473 10 33

Schoolmelkvoorziening Campina
0900 235 63 55

Mundo PSZ, kinderopvang & BSO

www.kinderopvangmundo.nl
010-2461133

PSZ en KDV Kekt Buys Ballotsingel:
www.komkids.nl
010-4373233
Informatiewinkel KomKids: 010-4493200