Onze ouders

Een goed contact tussen ouders en de school is belangrijk. Regelmatig contact tussen de leerkrachten en u als ouder, zorgt ervoor dat we samen het beste uit uw kind halen. Wij betrekken u daarom graag zoveel mogelijk bij wat er op school gebeurt.

We vragen veel van de kinderen maar van u verwachten we ook veel. Dat u er bent voor uw kind, dat u met ons samenwerkt en dat wanneer het even niet loopt u contact met ons zoekt zodat we dat samen op kunnen lossen. Zo leren de kinderen van ons hoe het gaat in de wereld van de volwassenen; je gaat er vanuit dat iedereen zijn best doet en wanneer dat niet goed gaat, dan los je het samen op.

U kunt op verschillende manieren meedenken en –helpen. U kunt bijvoorbeeld helpen bij feesten, excursies begeleiden of u aanmelden voor de verkeersbrigade of hoofdluiscontrole. U kunt ook lid worden van de ouderraad of de medezeggenschapsraad.

In onze maandelijkse nieuwsbrief en op deze site vermelden wij belangrijke en praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken op school. Houdt u deze dus goed in de gaten.