Onze school

Aantal leerlingen

Op onze school zitten ruim 585 leerlingen, naar verwachting zal dit aantal in de loop van het volgende schooljaar toegenomen zijn tot ongeveer 605 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over drie schoolgebouwen.

Kenmerken van de school

Onze schoolorganisatie, met bijna 600 kinderen, zo’n 60 medewerkers, vakdocenten en een aantal vrijwilligers is zeer dynamisch. De verbinding en onderlinge samenhang vindt plaats in de schoolorganisatie als geheel. Ieder jaar streven we naar een zo evenredig en evenwichtig mogelijke samenstelling van kinderen, groepen, leerkrachten, leerjaarcoördinatoren, intern begeleiders en specialisten te formeren. Op deze manier kan ieder kind zich op de beste manier ontwikkelen, in een fijne omgeving waar overal ‘De Singel-aanpak’ van kracht is:
denken, durven, doen.

De kinderen zijn verdeeld over onze drie schoolgebouwen, waardoor het kleinschalige karakter wordt behouden. Op deze manier combineren we de voordelen van drie kleinschalige gebouwen met de voordelen van een grote schoolorganisatie.

Ons schoolbestuur is Stichting Primo, waar 11 basisscholen onder vallen met een totaal aantal kinderen van 3448. Onze school maakt onderdeel uit van Stichting SWV Schiedam, Vlaardingen, Maassluis Onderwijs dat past.

Bent u geïnteresseerd in het maken van een afspraak en het inschrijven van uw kind?
Wees welkom en maak een afspraak via telefoonnummer: 010-4268878 of stuur ons een e-mail via info@singelschiedam.nl.

groet,

Inge Werneke
directeur