Professionele schoolcultuur

Goed onderwijs krijgt vorm in de klas. Alle initiatieven die geen positief effect hebben op het leren van de leerling leiden alleen maar af, en zijn dus overbodig. Niet alleen de docent is verantwoordelijk voor goed onderwijs; de kracht hiervoor komt uit het hele team. Want hoe goed de individuele docenten en de schoolleider ook zijn, ze komen pas echt tot duurzame verbeteringen als ze samen als één sterk team opereren. Het hebben van een positief werkklimaat en de juiste veilige context zorgen er samen voor dat duurzame verbeteringen hun weg vinden binnen de school. We werken met een aantal aanpakken en methodieken om de samenwerking binnen ons team te stimuleren. Dit zijn:

1. Lesson Study;
2. professionele leergemeenschappen;
3. gezamenlijke lesvoorbereidingen.

Leerteams

IKC De Singel is een professionele leergemeenschap (PLG), waar teamleden samenwerken en samen leren in leerteams. Door onderzoek, gebruikmaking van evidence based informatie en de al aanwezige expertise in het team, wordt het onderwijs naar een nog hoger niveau getild. Deze wijze van samenwerken vindt zijn oorsprong in het inspirerende werk van zowel Laloux (2017) als Dufour & Fullan (2016). Een belangrijk aandachtspunt is het nog verder verbeteren van de kwaliteit van de instructie. Het gaat dan met name om het voordoen (modelen) van de strategisch aanpak. Het gedachtegoed van Hirsch (2016), Pool & Ohlsson (2017) en Rosenshine (2016) speelt hierin een belangrijke rol. Elke leerkracht geeft kwalitatief hoogwaardige lessen met een concreet lesdoel, kraakheldere instructie en actieve leerlingen volgens het EDI 2.0 model van Hollingsworth & Ybarra (2020).

Nederlands Kennis Curriculum

We zijn in het schooljaar 2021-2022 gestart met een pilot van het Nederlands Kennis Curriculum (NKC). Ruim twee jaar lang werkten onderwijskundigen van Academica samen met deskundige leerkrachten, schoolleiders en schoolbesturen aan het Nederlands Kennis Curriculum. Een curriculum voor het basisonderwijs waarin kennis centraal staat. De focus ligt hiermee niet langer op het volgen van bestaande methodes, maar op het overdragen van kennis. Door middel van aangereikte handvatten zoals een kaart per thema waarop staat welke voorkennis van leerlingen wordt verwacht, wat de kennisdoelen zijn, welke toepassingsdoelen met deze kennis bereikt zouden kunnen worden en suggesties voor boeken, teksten, muziek en activiteiten, kunnen de leerkrachten weer zelf vorm en inhoud geven aan het onderwijsaanbod.