Onze missie

De wijde wereld in…

Basisschool De Singel is de school waar alle kinderen de kans krijgen om heel veel kennis op te doen. Een veilige plek waar elk kind de mogelijkheid krijgt om zich optimaal te ontwikkelen in een warme, sociale en rijke omgeving. We hebben op De Singel een helder beeld van elke leerling en we weten wat een leerling nodig heeft om de volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te zetten. Niemand blijft achter. De Singel is voor élke leerling van toegevoegde waarde. Voor leerlingen die langer nodig hebben om zich nieuwe stof eigen te maken, voor leerlingen die een gemiddelde ontwikkeling doormaken, maar ook voor leerlingen die sneller door bepaalde leerstof gaan. De aanpakken die worden gehanteerd zijn evidence informed. In deze veilige omgeving leren kinderen om te groeien naar evenwichtige, zelfstandige personen. De kinderen worden voorbereid op de maatschappij van morgen en we geven ze kennis en vaardigheden mee voor het vervolgonderwijs en hun toekomst. 

Als het op ons onderwijs aankomt, hanteren we het motto: Denken, durven, doen.

Denken

Denken gaat over wat we de kinderen willen leren. Kennis is nog altijd de beste voorspeller van maatschappelijk succes. Met succes bedoelen we dat je goed voor jezelf kunt zorgen, dat je goed voor anderen kunt zorgen, dat je je eigen brood kunt verdienen en dat je bijdraagt aan de maatschappij op een positieve manier. We doceren kennis rondom thema’s. Hierdoor bouwen de kinderen kennis op, die bestaat uit aan elkaar gekoppelde concepten uit diverse vakgebieden plus de bijpassende woordenschat. Deze thema’s komende elke twee jaar terug. We verbreden en verdiepen ze steeds meer, passend bij de leeftijd van de kinderen. We werken hard met onze leerlingen en hebben hoge verwachtingen van hen! We houden van rust, reinheid en regelmaat. Je zou ons ouderwets kunnen noemen ;-).

Durven

Durven gaat over, durf je jezelf te zijn? Durf je op jezelf te vertrouwen? Durf je de ander te vertrouwen en treed je de wereld met vertrouwen tegemoet? Als je de wereld met vertrouwen tegemoet treedt, sta je anders in het leven dan wanneer je dat met wantrouwen doet. We werken op de Singel met de Kanjertraining en de 7 gewoontes van Stephen Covey. Deze staan wekelijks op het rooster. Het is de gemeenschappelijke taal geworden die wij spreken op de Singel, met de kinderen, maar ook met elkaar.

Doen

Doen gaat over goed (wereld)burgerschap en over een goede balans in het leven. We leven in een hectisch tijdsgewricht waarin we 24/7 vermaakt kunnen worden. Vanuit het pedagogisch klimaat volgt het consequent aanbieden en voordoen van een houding waarin je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen keuzes. Vormgeven aan burgerschap is overdracht van kennis, normen en waarden en een houding van leiderschap en verantwoordelijkheid nemen; socialiseren. Leerlingen krijgen leiderschapsrollen in de klassen en per gebouw is er een kinderraad. Wij vinden een goede balans met gezond eten, veel beweging en voldoende slaap heel belangrijk. We weven deze balans in onze schooldagen en weken. We leven het voor. Zo eten we elke dag fruit met de kinderen, waarbij we ze regelmatig ook even stil laten zijn. We spelen veel buiten op onze -zo veel mogelijk- groene en avontuurlijke pleinen. We bieden gymlessen, dans, drama en muziek aan door vakdocenten.

Zo werken en leren we samen op de Singel als één gemeenschap. We zijn heel helder in hoe we ons gedragen. Het is van belang dat u, als ouder, de taal van Kanjer en Covey die wij spreken ook begrijpt: we verwachten deze houding ook van u. Zo is het voor iedereen helder; zodra je de drempel van de Singel over bent, dan zijn dit onze manieren! Dat is van belang in een gemeenschap waar zoveel verschillende mensen bij elkaar komen.

Bent u geïnteresseerd in het maken van een afspraak en het inschrijven van uw kind?
Wees welkom en maak een afspraak via telefoonnummer: 010-4268878  

groet,

Inge Werneke
directeur