Ons team

Directeur
De directeur van De Singel is Inge Werneke.

Managementteam
Tjeerd van den Berg
Liesbeth Akkerman
Vincent van der Linden
Vera Jongejan
Kim Wolters
Het managementteam ondersteunt de directeur.
De leden van het managementteam hebben de dagelijkse leiding over een gebouw als locatieleider.

Leerteamleider
Vera Jongejan, Kim Wolters en Vincent van der Linden
Als leerteamleider coördineren ze de onderwijskundige zaken voor een aantal groepen.

Intern begeleiders:
Liesbeth Akkerman, Marjon Schmidt en Kim Wolters
Als intern begeleider organiseren ze de totale leerlingzorg voor dezelfde groepen. Bij hen kunnen de leerkrachten en ouders terecht met hun vragen over kinderen die in de groep problemen hebben wat betreft gedrag en het verwerven en verwerken van kennis en vaardigheden. Ook observeert de intern begeleider kinderen in de groep, adviseren groepsleerkrachten en organiseren groepsbesprekingen.

Administratie
Marian Kil: locatie Singel 5

Groepsleraren
De groepsleraar is verbonden aan één of meerdere groepen. Hij of zij verzorgt het onderwijs aan de leerlingen en onderhoudt de contacten met de ouders. Sommige leraren werken parttime. Dit betekent dat een groep twee leraren heeft. Het spreekt voor zich dat de duo-leraren een wekelijkse overdracht hebben. De leraren hebben naast lesgevende taken ook een aantal organisatorische en onderwijsinhoudelijke taken. In eerste instantie verlopen alle contacten over een kind, vorderingen en de gang van zaken in de groep via de groepsleerkrachten.

Leraarondersteuners
Naoual Yaaqobi, Paula Priester en Sylvia van der Spek: locatie Singel 5
Kimberly van Heest en Wendy Smit: locatie Galileistraat 86
Gijsbert Oudenaarden en Ashley van der Knaap: locatie Buys Ballotsingel 108
De leraarondersteuner werkt samen met de leraar. Hierdoor krijgen leerlingen de aandacht die ze nodig hebben. Dit draagt bij aan de kwaliteiten, vaardigheden en kennis van een leerling. Een leraarondersteuner mag zelfstandig taken uitvoeren, zoals lesgeven en het nakijken van toetsen. Onze ondersteuners vervangen ook vaak bij ziekte van de leraren.

Stagiaires
De Singel is een opleidingsschool. Dit betekent dat wij Pabo-studenten begeleiden en dat er op school een schoolopleider aanwezig is. Deze studenten krijgen goede begeleiding en de ruimte om zich te ontwikkelen tot startbekwame leraren. Ook is er op De Singel ruimte om onderzoek te doen. Studenten leren voor de klas het vak van leraar en worden hierbij door de schoolleiding en de leraren begeleid. Tjeerd van den Berg is onze schoolopleider.

Conciërges

John Buis (vrijwilliger) en Gijsbert Oudenaarden: locatie Buys Ballotsingel 108
Rob van Katwijk: locatie Galileistraat 86
Pieter Maarten van Vulpen: locatie Singel 5

Scholing van leraren en personeel

De Singel vindt het belangrijk dat leraren zich continu ontwikkelen. De leraar kan het verschil maken als zij goed is toegerust op haar taak en lesgeeft op basis van de juiste inzichten en kennis. Scholing van leraren neemt een centrale rol in binnen de ontwikkeling van ons onderwijs op De Singel.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn voor de volgende vakken vakleerkrachten aanwezig:

Dans en drama      Muziek        Bewegingsonderwijs