IKC & Onze partners

Samenwerken aan het beste onderwijs

​​​​Om u en uw kind het beste te kunnen bieden, werken wij samen met professionele partners. Zo kunnen we u onder andere een samenhangend geheel van betaalbare voor-, buiten- en naschoolse voorzieningen bieden. Ook op het gebied van zorg en passend onderwijs schakelen wij de expertise in van externe partijen. Samen halen we het beste in uw kind naar boven.

Samenwerking met kinderdagopvang, BSO en peuterspeelzaal

Op Singel 5 (S5) werken wij samen met Mundo.
Op de Buys Ballotsingel (BB) werken wij samen met Kekt.
Op de Galileïstraat (G) werken wij samen met Kindcentrum Amalia.
U kunt zelf contact opnemen met Mundo, Kekt en Amalia:

Mundo PSZ, kinderopvang & BSO
Marconiweg 2c
3112 EP Schiedam
T 010 246 1133
www.kinderopvangmundo.nl
info@kinderopvangmundo.nl

PSZ en KDV Kekt Buys Ballotsingel:
www.komkids.nl
T 010-4373233
T 010-4493200 (Informatiewinkel KomKids)
service@komkids.nl

Kindcentrum Amalia:
Brigantijnstraat 50
3028 HH Rotterdam
www.kcprinsesamalia.nl
T 010 262 17 33
info@kcprinsesamalia.nl

Wij investeren in een goede samenwerking tussen basisschool De Singel en de bovenstaande peuterspeelzalen. De voordelen hiervan  zijn:

  • Het onderwijs en de kwaliteit van de peuterspeelzaal en de basisschool zijn op elkaar afgestemd.
  • De groepen 1-2 sluiten aan op wat er in de voorschoolse educatie gebeurt.
  • De peuters zijn gewend aan het gebouw, de wijze van werken, de speelplaats en het speellokaal, de gezichten van de juffen en meesters en de kinderen van de groepen 1-2.

Er gaan ook kinderen naar andere kindercentra, alle opvangorganisaties brengen en halen de kinderen naar en van school.

Kinderdagverblijf Pinokkio
Tuinlaan 60,
3111 AW Schiedam
www.kdvpinokkio.nl

Kinderdagverblijf ’t Planzoentje
Singel 153a
3112 GN Schiedam
www.planzoentje.nl

Kinderopvang De Fanclub
Marconiweg 2c
3112 EP Schiedam
www.kinderopvangmundo.nl

Zorg en passend onderwijs

Onze partners zijn:
SWV Onderwijs dat PastMintersKomKids​MundoGemeente SchiedamCJGSWS Welzijn, Bibliotheek Schiedam en de Kleine Ambassade.