Ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen.Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Op de Singel
Behalve de “gewone” lessen nemen we op De Singel normaal gesproken deel aan een aantal evenementen zoals:
– culturele excursies in Schiedam naar bijvoorbeeld musea, het NME, de molens, de kinderboerderij;
– musical en afscheidsfeest van groep 8;
– sportdagen;
– kerst;
– Sinterklaas;
– schoolreis.

Elke basisschool in Nederland ontvangt van de overheid een bijdrage. Uit deze bijdrage kunnen we het grootste deel van onze reguliere kosten dekken. Denk daarbij aan: salariskosten voor de leerkrachten, kosten voor de huisvesting en kosten voor leermiddelen. De evenementen die hierboven beschreven staan, kosten natuurlijk ook geld en kunnen niet worden betaald uit de Rijksvergoeding die wij krijgen. Ze worden betaald uit het schoolfonds.

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolfonds die wij hanteren is voor het schooljaar 2022-2023:
Voor 1 kind: 40 euro
Voor 2 kinderen:70 euro
Voor 3 of meer kinderen: 100 euro
Er zijn hiernaast ook overige vrijwillige schoolkosten voor het kamp voor de groepen 8.
Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat willen we niet en dat mogen we ook niet.