Ouderbijdrage

Elke basisschool in Nederland ontvangt van de overheid een bijdrage. Uit deze bijdrage kunnen we het grootste deel van onze reguliere kosten dekken. Denk daarbij aan: salaris-kosten voor de leerkrachten, kosten voor de huisvesting en kosten voor leermiddelen. Maar we staan ook voor kosten die voortkomen uit onder andere het bekostigen van speciale vakleerkrachten, aanvullende onderwijsmaterialen, educatieve excursies, sportdagen en jaarlijkse feesten als bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerst. Daarvoor ontvangen wij elk jaar een vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderbijdrage die wij momenteel hanteren is:

Voor 1 kind: 40 euro
Voor 2 kinderen: 75 euro
Voor 3 of meer kinderen: 105 euro

Dit kunt u overmaken op  IBAN NL 16 INGB 0000 397044
Ten name van: “Basisschool De Singel” .
Onder vermelding van de naam van uw kind.