Contact met ouders

Een goed contact tussen ouders en de school is belangrijk. Wij hechten dan ook veel waarde aan een goede informatievoorziening aan ouders.  Regelmatig contact tussen de leerkrachten en u als ouder, zorgt ervoor dat we samen het beste uit uw kind halen. Wij betrekken u daarom graag zoveel mogelijk bij wat er op school gebeurt.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een flyer. Neemt u deze goed door, het bevat praktische informatie over het lopende schooljaar. In september is er voor elke groep een informatieavond waarop ouders met elkaar en met de groepsleerkracht kunnen kennismaken. U wordt geïnformeerd over de manier van werken, nieuwe vakken, excursies, projecten, enzovoort. Ook voert u in deze maand met de leerkracht een verwachtingsgesprek.
In november kan een aanvullend gesprek plaatsvinden op aanvraag van ouder of leerkracht.
In februari ontvangt u het eerste rapport en zal het rapportgesprek plaatsvinden.
In juni kan een aanvullend gesprek gepland worden op aanvraag van ouder of leerkracht en in juli ontvangt u het tweede rapport.

Om de 2 weken geven we een nieuwsbrief uit met daarin het laatste nieuws. Zie ook ons Nieuwsbriefoverzicht. Hier kunt u de laatste nieuwsbrieven terugvinden.
Daarnaast kunt u op deze website ook de nodige informatie vinden.

U kunt ons altijd aanspreken als u iets wilt bespreken. Indien gewenst zullen we dan een afspraak maken, zodat we voldoende tijd voor u hebben.

Ouderbetrokkenheid

Bij veel activiteiten op school is de hulp van ouders hard nodig, zoals bij het begeleiden van excursies en uitstapjes, het voorbereiden van feesten, het repareren van kapot speelgoed en het begeleiden van teams tijdens sporttoernooien. Aan het begin van elk schooljaar kunnen ouders aangeven bij welke activiteiten ze willen helpen. Alle ondersteunende hulp van ouders vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de directeur en de leerkrachten van de school.

Formulier: Ik wil meehelpen op De Singel (link naar bestand volgt nog)

Parro

Om ouders te informeren en op de hoogte te kunnen stellen van de activiteiten in de klas maakt onze school gebruik van Parro.
U ontvangt als ouder foto’s, tekstberichten, of vragen vanuit de klas direct via de Parro-app.
Parro is een gesloten en veilige omgeving. De leerkracht bepaalt wie de klas kan volgen en wat de interactiemogelijkheden zijn per bericht. De berichten uit de klas zijn alleen toegankelijk voor de volgers die door de leerkracht zijn uitgenodigd.