Ouderbetrokkenheid

Bij veel activiteiten op school is de hulp van ouders hard nodig, zoals bij: het begeleiden van excursies en uitstapjes, het voorbereiden van feesten, het repareren van kapot speelgoed en het begeleiden van teams tijdens sporttoernooien. Aan het begin van elk schooljaar kunnen ouders aangeven bij welke activiteiten ze willen helpen. Alle ondersteunende hulp van ouders vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de directeur en de leerkrachten van de school.