Bewegingsonderwijs en Sport

Algemeen

Op de Singel vinden we het belangrijk dat onze kinderen met plezier leren in de breedste zin van het woord. Naast het “Denken” en het “Durven” is het “Doen” ook heel belangrijk! Werken aan de motorische vaardigheid en een positieve beweegattitude, het leren ontdekken van de bewegingscultuur en het leren dat sport en bewegen een belangrijk onderdeel uitmaken van een gezonde leefstijl hoort daarbij. En plezier staat daarbij voorop! En als je dingen doet die leuk en gezond zijn, presteer je beter! Naast het leren van tal van bewegingsvaardigheden doen wij ook een beroep op de sportieve werkhouding van onze kinderen.

Lessen bewegingsonderwijs

Bij ons op school worden de gymlessen voor de groepen 1 t/m 8 verzorgd door vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

Jordy de Haas geeft gymlessen op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in de gymzaal aan de Kepplerstraat en in de speelzaal van de Galileïstraat.
Niels van Deurzen geeft gymles op donderdag  in Sportzaal Oost

Bewegingsonderwijs voor kleuters in de speelzaal

De lessen bewegingsonderwijs voor kleuters worden ontworpen door onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Deze worden gegeven volgens de methode Basislessen bewegingsonderwijs in het speellokaal.” (van Gelder, Stroes & Goedhart, 2016). Afhankelijk van de context kan het zijn dat er wordt afgeweken van de methode. Op woensdagen geven de vakleerkrachten de les bewegingsonderwijs. Deze les wordt vervolgens herhaald op donderdag en vrijdag door de groepsleerkrachten. Iedere les bestaat uit een gethematiseerde bobbelbaan, een klimrek onderdeel en 2 overige onderdelen. Hierdoor worden alle leerlijnen binnen bewegingsonderwijs aangeboden. Kleuters gymmen in principe op blote voeten, tenzij ouders aangeven dat ze gymschoenen moeten dragen. Dit heeft een positieve invloed op de balans, sprongkracht en de coördinatie (Zech et al., 2018, pp. 1–3). Verder gymmen kleuters in ondergoed of in gymkleding naar wens van de ouders.

Bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8 in de gymzaal

Deze lessen worden ontworpen volgens de jaarplanning van Vakgroep Bewegingsonderwijs Primo Schiedam (VBPS). Deze planning is opgesteld aan de hand van het Athletic Skills Model en model Spelinzicht. De lessen worden gegeven aan de hand van Expliciete Directe Instructie. Hierbij kan afgeweken worden naar andere instructiemodellen wanneer het leerdoel en de context hiertoe vraagt. Leerdoelen worden gevormd aan de hand van de leerschema’s van de Vakgroep Bewegingsonderwijs Primo Schiedam.
Alle leerlingen nemen deel aan de lessen bewegingsonderwijs. Indien dit niet mogelijk is, is hier een briefje van ouders voor nodig. Bij het ontbreken hiervan wordt er (al dan niet in aangepaste vorm) aan de les deelgenomen. Uiteraard krijgen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 tweemaal per week gymlessen die gegeven worden door onze vakleerkrachten.

Sportdagen

Ieder schooljaar is er een sportdag voor de groepen 1 en 2, voor de groepen 3 en 4 en voor de groepen 5 en 6 en voor groep 7. Voor de groepen 8 is er een sportdag voor alle openbare scholen in Schiedam.
Voor alle sportdagen zijn extra handen gewenst.

U kunt zich via de link hieronder opgeven om mee te helpen:

Ik kom graag helpen

Sporten na schooltijd

Bij ons op school kan er ook na schooltijd gesport worden. Het naschoolse sportaanbod bestaat uit verschillende sporttoernooien en de Wijksportvereniging Oost.

Schoolsporttoernooien

Vanaf groep 3 kunnen de leerlingen meedoen aan schoolsporttoernooien die (meestal op de woensdagmiddag) door verschillende sportverenigingen in Schiedam worden georganiseerd.

Inschrijven kan via onderstaand formulier

Inschrijfformulier Schoolsporttoernooien


Wijksportvereniging-Oost

Vanaf groep 1 kunnen de leerlingen twee periodes per schooljaar kennismaken met verschillende sportverenigingen in de wijk waar onze school intensief mee samenwerkt. Lid worden van de wijksportvereniging kan heel het schooljaar.

Meer informatie is te vinden via onderstaande website!

Website Wijkschoolvereniging Oost -> Sport