Ons bestuur

Onze school valt onder het bestuur van Stichting Primo Schiedam.
Deze stichting behartigt de belangen van de twaalf openbare scholen in Schiedam.

Stichting Primo Schiedam
Burgemeester van Lierplein 77
3134 ZB Vlaardingen
010-426 04 46

www.primoschiedam.nl

Ons uitgangspunt: openbaar onderwijs

Wij zijn een school voor openbaar basisonderwijs, een ontmoetingsplaats van en voor mensen met verschillende geloofs- en levensovertuigingen. We leren omgaan met allerlei ziens- en denkwijzen en leren om elkaar en anderen te aanvaarden en te respecteren. Daardoor kunnen kinderen in hun latere leven goed functioneren en een positieve bijdrage leveren aan een verdraagzame maatschappij.

Met ons motto ‘Denken, Durven, Doen’ is er een beweging gaande van de leerkracht die centraal staat, naar de leerling die centraal staat. Naast het klassikaal lesgeven vinden wij het erg belangrijk om de kinderen meer verantwoordelijkheid en autonomie te geven. Op deze manier leren we de kinderen dat ze zelf aan het roer staan van hun leerproces.