Resultaten & inspectie

Schoolvenster

Schoolvenster geeft u inzicht in de visie, samenstelling en resultaten van De Singel.

Scholenopdekaart -> Obs De Singel in Schiedam

Algemeen
Resultaten
Schooladvies en plaatsing VO
Waardering
Beleid

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u een betrouwbaar beeld van onze school. U ziet op dit moment een deel van de informatie. De komende maanden wordt dit overzicht verder uitgebreid.

Inspectierapporten

Hieronder staat een link naar de inspectierapporten van onze school:

https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/singelschiedam