Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat ouders het niet eens zijn met de gang van zaken op onze school. Wij horen dit graag. Ouders kunnen met hun klacht terecht bij de leerkracht, bij de intern begeleider of bij de directie en worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek. Afhankelijk van de aard van de klacht en het gesprek volgt een passende actie.

Als dat niet lukt of als de inhoud van het probleem het moeilijk maakt om er over te praten, kunnen ouders en kinderen contact opnemen met één van de schoolvertrouwenspersonen: Liesbeth Akkerman, Robert Streunding en Vidjitma Gharbaran.

Deze schoolvertrouwenspersonen kunnen, indien dit een passende actie is gezien de inhoud van het probleem, contact opnemen met de vertrouwenspersoon voor het openbaar onderwijs. Ook kunnen ouders of kinderen zelf direct de hulp inroepen van die vertrouwenspersoon. Als een ouder of kind van mening is dat advies moet worden gevraagd aan een onafhankelijke commissie, dan kan een officiële klacht worden ingediend bij het schoolbestuur of bij de landelijke klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan helpen bij het indienen van de klacht.

De vertrouwenspersoon voor Stichting Primo Schiedam is:
Letteke Scheurkogel
Telefoon 010 – 4071 599

U kunt onze klachtenregeling hieronder downloaden​.

Klachtenregeling PRIMO