Klachtenprocedure

Problemen en klachten kunnen worden besproken met de leerkracht, de intern begeleider of de directeur. Dan zal worden geprobeerd om een goede oplossing te vinden.

Als dat niet lukt of als de inhoud van het probleem het moeilijk maakt om er over te praten, kunnen ouders en kinderen contact opnemen met een van de schoolvertrouwenspersonen.

Deze schoolvertrouwenspersoon kan contact opnemen met de vertrouwenspersoon voor het openbaar onderwijs. Ook kunnen ouders of kinderen zelf direct de hulp inroepen van die vertrouwenspersoon. Als een ouder of kind van mening is dat advies moet worden gevraagd aan een onafhankelijke commissie, dan kan een officiële klacht worden ingediend bij het schoolbestuur of bij de landelijke klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan helpen bij het indienen van de klacht.

De volledige klachtenregeling kan op school bij de directeur worden ingezien.