Ons Team

De directeur van De Singel is Inge Werneke.

Het managementteam ondersteunt de directeur. De leden van het managementteam hebben de dagelijkse leiding over een gebouw en zijn tevens leerteamleider en intern begeleider.
– Als leerteamleider regelen ze de onderwijskundige zaken voor een aantal groepen.
– Als intern begeleider regelen ze de totale leerlingzorg voor dezelfde groepen. Bij hen kunnen de leerkrachten en ouders terecht met hun vragen over kinderen die in de groep problemen hebben wat betreft gedrag en het verwerven en verwerken van kennis en vaardigheden.
– Als intern begeleider observeren ze kinderen in de groep, adviseren groepsleerkrachten en organiseren groepsbesprekingen.

Managementteam:

Inge Werneke: algemeen directeur
Tjeerd van den Berg:  Intern opleider, specialist hoogbegaafdheid en ICT-coördinator

Singel 5
Liesbeth Akkerman: locatieleider en Intern Begeleider van de groepen 1 t/m 6 en 8
Vincent van der Linden: locatieleider, leerteamcoördinator en groepsleerkracht

Galileïstraat
Vera Jongejan: locatieleider en Intern Begeleider van de groepen 1 t/m 7
Michael Robbe: locatieleider, leerteamcoördinator en groepsleerkracht

Buijs Ballot:
Kim Wolters: locatieleider en Intern begeleider van de groepen 1 t/m 6
Robert Streunding: locatieleider, leerteamcoördinator en groepsleerkracht

Groepsleerkrachten:

In alle groepen is de groepsleerkracht verantwoordelijk voor de aan haar of zijn zorg toevertrouwde kinderen.
In de helft van de groepen wordt die verantwoordelijkheid door twee leerkrachten gedeeld.
In eerste instantie verlopen alle contacten over een kind, vorderingen en de gang van zaken in de groep via de groepsleerkrachten.

Leraarondersteuners:

Op Singel 5: Naoual Yaaqobi
Op de Galileistraat 86: Kimberly van Heest
Op de Buys Ballotsingel 108: Gijsbert Oudenaarden

Administratie:

Marian Kil locatie Singel 5

Conciërges:

John Buijs en Gijsbert Oudenaarden gebouw Buys Ballotsingel 108
Rob van Katwijk gebouw Galileistraat 86
Peet Marijnen gebouw Singel 5

Vrijwilligers:

Edgar Radtke conciërge gebouw Singel 5
John Buis conciërge gebouw Buys Ballotsingel 108
Henk Wadman toetser
Melany Axwyk gastvrouw Singel 5