Team & locaties

De namen van onze medewerkers en hun functies vindt u in de schoolkalender.

De leiding van de school berust bij de directeur, Inge Werneke.

Als u uw kind wilt laten inschrijven, vragen of klachten van algemene aard heeft, kunt u bij haar terecht in het gebouw Singel 5,
telefoon (010) 273 39 85.

Het managementteam ondersteunt de directeur. De leden van het managementteam hebben de dagelijkse leiding over een gebouw en zijn tevens coördinator en intern begeleider.
– Als coördinator regelen ze de onderwijskundige zaken voor een aantal groepen.
– Als intern begeleider regelen ze de totale leerlingzorg voor dezelfde groepen. Bij hen kunnen de leerkrachten en ouders terecht met hun vragen over kinderen die in de groep problemen hebben wat betreft gedrag en het verwerven en verwerken van kennis en vaardigheden.
– Als intern begeleider observeren ze kinderen in de groep, adviseren groepsleerkrachten en organiseren groepsbesprekingen.

Managementteam:

Inge Werneke: directeur
Liesbeth Akkerman: locatieleider en Intern Begeleider van de groepen 1 t/m 6, Singel 5
Vera Jongejan: locatieleider en Intern Begeleider van de groepen 1 t/m 7, Galileïstraat 86 
Marjan Pruijssers: locatieleider en Intern begeleider van de groepen 1 t/m 6, Buys Ballotsingel 108, Intern begeleider groepen 8, Singel 5
Tjeerd van den Berg:  specialist hoogbegaafdheid en ICT-coördinator

Groepsleerkrachten:

In alle groepen is de groepsleerkracht verantwoordelijk voor de aan haar of zijn zorg toevertrouwde kinderen.
In de helft van de groepen wordt die verantwoordelijkheid door twee leerkrachten gedeeld.
In eerste instantie verlopen alle contacten over een kind, vorderingen en de gang van zaken in de groep via de groepsleerkrachten.


Leraarondersteuners:

Gijsbert Oudenaarden is leraarondersteuner op de Buys Ballotsingel 108
Sylvia Meinecke is leraarondersteuner op de Galileistraat 86
Nanda van Wijhe is leraarondersteuner op Singel 5


Administratie:

Marian Kil gebouw Singel 5


Conciërges:

John Buijs en Gijsbert Oudenaarden  gebouw Buys Ballotsingel 108
Rob van Katwijk gebouw Galileistraat 86
Peet Marijnen gebouw Singel 5


Vrijwilligers:

Edgar Radtke conciërge gebouw Singel 5
John Buis conciërge gebouw Buys Ballotsingel 108
Henk Wadman toetser
Melany Axwyk


Onze locaties

Het aantal kinderen op De Singel is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Daardoor passen we niet in een gebouw, maar zijn de 32 groepen verdeeld over drie schoolgebouwen.

Op Singel 5 bevond zich het oorspronkelijke schoolgebouw, de naamgever van onze school. Dit gebouw is vervangen door een nieuw toekomstgericht gebouw waar zich de groepen 1 t/m 6, de groepen 8, een speciale onderwijsgroep, de familieklas en de bovenbestuurlijke plusklas bevinden. Ook wordt een ruimte gebruikt door de peuterspeelzaal van Mundo.

In het gebouw aan de Galileïstraat 86 bevinden zich niet alleen de groepen 1 t/m 6, maar ook de groepen 7. Deze groepen werken nauw met elkaar samen, ’s morgens beginnen de kinderen in instructiegroepen, die in de groepen 8 worden voortgezet op Singel 5. 

In het gebouw aan de Buys Ballotsingel 108 hebben de groepen 1 t/m 6 een gedeeld onderkomen met Komkids, Kekt, een organisatie voor kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.

Ieder schoolgebouw heeft een eigen karakter, waar optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimtes en de logistieke mogelijkheden.