Ons Team

De directeur van De Singel is Inge Werneke.

Als u uw kind wilt laten inschrijven, vragen of klachten van algemene aard heeft, kunt u bij haar terecht in het gebouw Singel 5,
telefoon (010) 273 39 85.

Het managementteam ondersteunt de directeur. De leden van het managementteam hebben de dagelijkse leiding over een gebouw en zijn tevens coördinator en intern begeleider.
– Als coördinator regelen ze de onderwijskundige zaken voor een aantal groepen.
– Als intern begeleider regelen ze de totale leerlingzorg voor dezelfde groepen. Bij hen kunnen de leerkrachten en ouders terecht met hun vragen over kinderen die in de groep problemen hebben wat betreft gedrag en het verwerven en verwerken van kennis en vaardigheden.
– Als intern begeleider observeren ze kinderen in de groep, adviseren groepsleerkrachten en organiseren groepsbesprekingen.

Managementteam:

Inge Werneke: directeur
Liesbeth Akkerman: locatieleider en Intern Begeleider van de groepen 1 t/m 6 en 8, Singel 5 
Vera Jongejan: locatieleider en Intern Begeleider van de groepen 1 t/m 7, Galileïstraat 86 
Kim Wolters: locatieleider en Intern begeleider van de groepen 1 t/m 6, Buys Ballotsingel 108
Tjeerd van den Berg:  specialist hoogbegaafdheid en ICT-coördinator
Vincent van der Linden: locatieleider en groepsleerkracht, Singel 5
Michael Robbe: locatieleider en groepsleerkracht, Galileïstraat 86 
Robert Streunding: locatieleider en groepsleerkracht, Buys Ballotsingel 108

Groepsleerkrachten:

In alle groepen is de groepsleerkracht verantwoordelijk voor de aan haar of zijn zorg toevertrouwde kinderen.
In de helft van de groepen wordt die verantwoordelijkheid door twee leerkrachten gedeeld.
In eerste instantie verlopen alle contacten over een kind, vorderingen en de gang van zaken in de groep via de groepsleerkrachten.


Leraarondersteuners:

Op Singel 5: Naoual Yaaqobi
Op de Galileistraat 86: Sylvia van der Spek en Kimberly van Heest
Op de Buys Ballotsingel 108: Gijsbert Oudenaarden en Naoual Yaaqobi

Administratie:

Marian Kil locatie Singel 5

Conciërges:

John Buijs en Gijsbert Oudenaarden gebouw Buys Ballotsingel 108
Rob van Katwijk gebouw Galileistraat 86
Peet Marijnen gebouw Singel 5

Vrijwilligers:

Edgar Radtke conciërge gebouw Singel 5
John Buis conciërge gebouw Buys Ballotsingel 108
Henk Wadman toetser
Melany Axwyk