Onze locaties

Onze 28 groepen zijn verdeeld over drie schoolgebouwen.

Op Singel 5 bevond zich het oorspronkelijke schoolgebouw, de naamgever van onze school. Dit gebouw is vervangen door een nieuw toekomstgericht gebouw waar zich de groepen 1 t/m 6, de groepen 8, een speciale onderwijsgroep, de familieklas en de bovenbestuurlijke plusklas bevinden. Ook wordt een ruimte gebruikt door de peuterspeelzaal van Mundo.

In het gebouw aan de Galileïstraat 86 bevinden zich niet alleen de groepen 1 t/m 6, maar ook de groepen 7. Deze groepen werken nauw met elkaar samen, ’s morgens beginnen de kinderen in instructiegroepen, die in de groepen 8 worden voortgezet op Singel 5. 

In het gebouw aan de Buys Ballotsingel 108 hebben de groepen 1 t/m 6 een gedeeld onderkomen met Komkids, Kekt. Een organisatie voor kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.

Ieder schoolgebouw heeft een eigen karakter, waar optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimtes en de logistieke mogelijkheden.