Kanjer en De 7 Gewoontes

Op de Singel werken wij met de Kanjertraining en de 7 gewoontes van Steven Covey.

De Kanjertraining

De Kanjertraining is een schoolbrede aanpak die kinderen helpt en leert krachtig en weerbaar te zijn. De kanjertraining gaat uit van de goede bedoelingen van eenieder, van vertrouwen. De kanjertraining maakt daarbij gebruik van vier soorten gedrag. De kanjer (witte pet), de Vlerk (zwarte pet), de Aap (rode pet) en het Konijn (gele pet). Kinderen gedragen zich, evenals volwassenen, verschillend in verschillende situaties. Je bent dus geen soort gedragstype, maar je gedraagt je als de Kanjer, Konijn, Aap of Vlerk. Door met deze types te spelen en te oefenen gaan we dezelfde taal spreken, kunnen we elkaar aanspreken en oefenen we om een kanjer te zijn.

De Kanjertraining gaat er vanuit dat ‘de gele pet’, ‘de rode pet’, en ‘het zwarte petje’ wantrouwend staan ten opzichte van de ander/het andere. Daarin verschillen zij niet. Wel verschillen zij in hun uitingsvorm (te stilletjes; te vrolijk/maf; te agressief). Met behulp van ‘de witte pet’ kan bij kinderen negatief gedrag worden omgezet naar positief gedrag. Door bijvoorbeeld de opmerking: “Doe als de witte pet” kunnen we een kind helpen zich te hervinden in positieve zin.

De petten geven aan welk gedrag iemand wel of niet laat zien. Dus niet: “Een leerling is zo.”  Maar wel: “Hoe reageer jij op dit moment. Welke kleur pet heb je op zoals je doet. Zou je willen doen als de witte pet? Hoe doet de witte pet, denk je?”

Een echte kanjer staat voor het volgende:
Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben
Er zijn mensen die van mij houden
Niet iedereen vindt mij aardig
Dat hoort zo
Ik luister wel naar kritiek

Ik zeg wat ik voel en wat ik denk
Doet iemand vervelend tegen mij?
Dan haal ik mijn schouders op
Doet iemand rot, dan doe ik niet mee
Ik gedraag mij als een kanjer
Want ik ben een kanjer

Documenten:

Samenvatting Gedragsprotocol Kanjertraining
Gedragsprotocol Kanjertraining maart 2017

De 7 gewoonten van effectief leiderschap

“Het beste wat je kunt worden is jezelf.”

De Singel werkt met de 7 gewoonten van effectief leiderschap, het gedachtegoed van Stephen Covey. Volgens dit model ontwikkelt zich persoonlijk leiderschap.

Het gaat hier om leiding geven aan jezelf, inzicht in jezelf en in relatie met de ander verwerven. Wanneer in de school wordt gewerkt volgens de zeven gewoonten leren de kinderen hoe zij effectief kunnen zijn, proactief kunnen communiceren en kunnen werken aan hun relaties met anderen.

Het gaat om zicht te krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei situaties.

We werken in de gehele school met hetzelfde symbool; de boom van de 7 gewoonten:

Begin bij jezelf

De wortels zijn goed zichtbaar, want door de wortels staat de boom stevig en kan hij niet zomaar omvallen. Met de wortels begint het leertraject, de eerste 3 gewoonten gaan namelijk over jezelf.

Gewoonte 1: Wees proactief, je maakt je eigen keuzes
Gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen, maak een plan
Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst, eerst werken dan spelen

Met deze 3 gewoonten word je steviger, zodat je niet ‘zomaar omvalt’. Je krijgt grip op allerlei situaties en meer inzicht in je eigen verantwoordelijkheid.

Werk daarna goed samen

De boomstam staat symbool voor jezelf en je relaties met anderen. Vanuit jezelf (de wortels) bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking. De gewoonten 4, 5 en 6 gaan daarover.

Gewoonte 4: Denk win-win, zoek naar voordeel voor iedereen
Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden, luister voordat je praat
Gewoonte 6: Creëer Synergie, samen is beter

Kinderen leren win-win denken, zodat de ander ook de ruimte krijgt. Ze leren te luisteren met hun oren én hun hart (eerst begrijpen, dan begrepen worden) en zoeken de samenwerking, waarbij twee losse ideeën misschien wel tot een derde, nóg beter idee leiden (synergie).

Zorg goed voor jezelf

De kruin: de boom komt tot volle bloei en groei! Dat kan alleen wanneer je goed voor jezelf zorgt en jezelf zowel letterlijk als figuurlijk voedt:

Gewoonte 7: Houd de zaag scherp, evenwicht voelt het best

– Mentaal (hoofd), door jezelf te voeden met bijvoorbeeld mooie boeken en muziek.
– Sociaal-emotioneel (hart), door mensen op te zoeken die je lief zijn, of inspireren.
– Spiritueel (ziel), door te mediteren, naar de kerk te gaan of rust te vinden in de natuur.
– Fysiek (lichaam) bijvoorbeeld door te sporten, gezond te eten en op tijd naar bed te gaan.