Stageplek bij De Singel

Lio-stage HBO WO

Ben jij een HBO/WO (academische) LIO-er en op zoek naar een stageplek? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. De Singel is een officiële opleidingsschool voor de PABO Hogeschool Rotterdam (BOSS-traject).

Leerkracht zijn is een complex vak en bestaat uit vele facetten (dat zijn jouw bekwaamheidseisen). Tijdens jouw Lio-stage word je bij ons intensief begeleid. Op IKC de Singel is een schoolopleider werkzaam die je op een professionele wijze begeleidt tijdens je Lio-opleiding. Tijdens je stage leer je bij jouw werkplekbegeleider antwoorden te vinden op vragen, zoals: ‘Wat maakt mij tot een goede leraar en wat kan ik de volgende keer nog beter doen?’. Natuurlijk ontvang je bij ons de Lio-vergoeding.
Neem contact op met onze schoolopleider Tjeerd van den Berg, t.vandenberg@primoschiedam.nl.

Lees ook: Als LIO ben je meteen een collega – Primo Schiedam

Deeltijdstudent PABO

Volg je de tweejarige deeltijdopleiding en ben je op zoek naar een betaalde stageplek? Stuur jouw motivatie toe naar onze schoolopleider Tjeerd van den Berg, t.vandenberg@primoschiedam.nl.

Stageplek MBO

Volg je de opleiding tot leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent en zoek je een stageplek stuur dan Stuur jouw contactgegevens, jouw motivatie en een korte beschrijving van wie je bent en wat je allemaal doet naar: MBOsingel@primoschiedam.nl. Vergeet ook niet de dagen waarop je stage wil lopen en de duur van de stage te vermelden. En bovenal in welke groep of bouw je stage moet gaan lopen.

Maatschappelijke stage

Een maatschappelijke stage (ook wel MaS stage genoemd) is in feite vrijwilligerswerk dat is opgenomen als onderdeel van het lesprogramma van de middelbare school. Je gaat aan de slag bij een instelling, organisatie of gemeenschap die een bijdrage levert aan de maatschappij.
Stuur jouw contactgegevens, jouw motivatie en een korte beschrijving van wie je bent en wat je allemaal doet naar: MASsingel@primoschiedam.nl. Vergeet ook niet de dagen waarop je stage wil lopen en de duur van de stage te vermelden.

Oriëntatiestage

De oriëntatiestage is gericht op het kennismaken met bepaalde beroepswerkzaamheden. Deze stage is bedoeld om kennis te maken met het werken in de praktijk. Oriëntatiestages komen voor bij mensen die een deeltijdstudie willen gaan doen, of zij-instromer willen worden.
Stuur je motivatie naar: Orientatiesingel@primoschiedam.nlJe start je stage met een intakegesprek met de schoolopleider en de werkplekopleider. Zo leer jij de school kennen en geef jij aan wat je tijdens je stage graag wil leren. Samen verkennen we wensen en verwachtingen.

Hoe word je begeleid?

De werkplekopleider (WPL) coördineert de stages, de werkplekopleider is je directe begeleider. Elke week bespreek je met je werkplekopleider de voorbereiding, planning en uitvoering van je activiteiten en taken, waaronder de lessen. De werkplekopleider coacht je en geeft je waardevolle adviezen waarmee je je verder kunt ontwikkelen. Je schoolopleider is de verbindende factor tussen de instituutsopleider, je werkplekopleider en jezelf. De schoolopleider bewaakt de kwaliteit van de begeleiding. Je kunt ook bij je schoolopleider terecht als je vragen hebt of ergens tegenaan loopt in de samenwerking met je werkplekopleider. De instituutsopleider (IO) houdt, samen met de WPL en de schoolopleider, jouw ontwikkeling en prestaties in de gaten en is uiteindelijk ook degene die je beoordeelt. Alle drie zijn betrokken bij jouw begeleiding en ten slotte jouw beoordeling.

Wellicht ooit een baan bij IKC de Singel!

Veel van onze stagiaires komen bij ons werken, nadat ze hun diploma hebben behaald. Daar zijn zij en wij heel blij mee. Ten eerste omdat bevlogen en enthousiaste nieuwe leerkrachten een aanwinst zijn voor elk team. Maar ook omdat het iets zegt over hun ervaringen met onze school. Jouw stage zou daarom zomaar de start kunnen zijn van een inspirerende baan bij ons.

Lees ook: Een warm bad voor stagiairs en starters – Primo Schiedam