Leerplicht en verlof

Leerplicht

Als kinderen vier jaar zijn, mogen ze iedere dag naar school maar zijn ze nog niet leerplichtig. Een kind is leerplichtig na de maand waarin het vijf jaar is geworden. Als een kind bijvoorbeeld in december vijf jaar wordt, gaat de leerplicht in januari in. Tot een kind zes jaar is, mag het vijf uur per week verzuimen. Met toestemming van de directeur kan dit worden uitgebreid tot tien uur per week. Kinderen van zes jaar en ouder zijn volledig leerplichtig en moeten iedere dag naar school. Te laat komen en verzuim zonder reden worden geregistreerd in het leerlingvolgsysteem.

Verlof

In bijzondere gevallen, zoals een bruiloft, begrafenis of een jubileum, kan de directeur verlof verlenen. Vakantieverlof buiten de schoolvakanties kan alleen bij hoge uitzondering verleend worden, bijvoorbeeld als het beroep van een van de ouders het onmogelijk maakt om met het gezin tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. In de eerste twee weken van het schooljaar kan geen vakantieverlof worden verleend. Het verlofformulier kunt u op school verkrijgen.