Toetsen en leerlingvolgsysteem

Het ministerie van onderwijs heeft vastgesteld hoe de leerling-prestaties op een school gevolgd en getoetst moeten worden op het gebied van taal en rekenen. Wij maken gebruik van een leerlingvolgsysteem en doen mee met de landelijke toetsing. Omdat ons onderwijs zoveel méér is dan alleen deze cognitieve vaardigheden, hanteren wij ook aanvullend onze eigen pedagogische kwaliteitsnormen voor de cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en praktische vaardigheden. De ouders worden door middel van gesprekken en rapporten op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind op alle vlakken.