Oudergesprekken

Een goed contact tussen ouders en de school is belangrijk. Regelmatig contact tussen de leerkrachten en u als ouder, zorgt ervoor dat we samen het beste uit uw kind halen. Wij betrekken u daarom graag zoveel mogelijk bij wat er op school gebeurt.

In september is er voor elke groep een informatieavond waarop ouders met elkaar en met de groepsleerkracht kunnen kennismaken. Ook wordt u dan geïnformeerd over de manier van werken, nieuwe vakken, excursies, projecten, enzovoort.

Ook voert u in september met de leerkracht een verwachtingsgesprek.
In november kan een aanvullend gesprek plaatsvinden op aanvraag van ouder of leerkracht.
In februari of maart zal het rapportgesprek plaatsvinden.
En in juni kan een aanvullend gesprek gepland worden op aanvraag van ouder of leerkracht.