Openbaar onderwijs

Uitgangspunt

Wij zijn een school voor openbaar basisonderwijs, een ontmoetingsplaats van en voor mensen met verschillende geloofs- en levensovertuigingen. We leren omgaan met allerlei ziens- en denkwijzen en leren om elkaar en anderen te aanvaarden en te respecteren. Daardoor kunnen kinderen in hun latere leven goed functioneren en een positieve bijdrage leveren aan een verdraagzame maatschappij.

Met ons motto ‘Denken, Durven, Doen’ is er een beweging gaande van de leerkracht die centraal
staat, naar de leerling die centraal staat. Naast het klassikaal lesgeven vinden wij het erg belangrijk om
de kinderen meer verantwoordelijkheid en autonomie te geven. Op deze manier leren we de kinderen dat ze zelf aan het roer staan van hun leerproces.