Aanmelden

Hebt u interesse in onze school? Maak dan een afspraak met onze directeur Inge Werneke.
In een oriënterend gesprek kunt u meer informatie krijgen. U kunt dan ook worden rondgeleid in de school en een beeld vormen van de sfeer en onze werkwijze.

Hebt u een goed gevoel en vindt u De Singel de juiste school voor uw kind, dan schrijven wij uw kind graag in. Inschrijven gebeurt door middel van een inschrijvingsformulier. Wanneer wij het inschrijfformulier hebben ontvangen, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging.

Ongeveer 4 weken voordat een kind 4 jaar wordt, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Uw kind mag, vanaf het moment dat het drie jaar en tien maanden is, vijf ochtenden komen wennen. Op deze manier kan uw kind alvast een beetje wennen aan de nieuwe leeromgeving. Zodra uw kind 4 jaar is geworden, krijgt het een uitnodigingskaartje en is de inschrijving definitief.​

Directeur
Inge Werneke
Info@SingelSchiedam.nl

Administratie
administratie@SingelSchiedam.nl
telefoon (010) 273 39 85

Peuters van de peuterspeelzalen van Kekt en Mundo komen niet automatisch op onze school, maar moeten ook worden opgegeven. Er is wel regelmatig overleg met de leidsters van deze peuterspeelzalen om te zorgen dat de overgang van deze jonge kinderen naar groep 1 van onze school goed verloopt.

Aangezien de school de laatste jaren sterk is gegroeid en er in de wijk geen plaats meer is voor extra lokalen, geldt voor een aantal groepen een leerlingenstop. Als in een leerjaar geen plaats meer is, kunnen kinderen niet worden geplaatst. Ze kunnen eventueel later worden toegelaten als er wel plaats is.

Toelating in andere leerjaren, zij-instromers

Als uw kind van een andere school komt, nemen we altijd contact op met die andere school. Mede door het opvragen van de schoolgegevens proberen we de overgang naar onze school zo goed mogelijk te laten verlopen.