DOEN

Kinderen ontdekken de wereld om zich heen en leren zich hier een mening over te vormen. Dit proces verloopt van groep 1 tot en met 8 in verschillende fases. Ontdekken, beleven en meedoen bevordert de gemeenschapszin. We leren rekening te houden met elkaar en verantwoordelijkheid te dragen voor de sfeer in de klas. Maar we besteden ook aandacht aan een vraag als ‘Wie zorgt voor de school, de wijk, de gemeente en het land?’

Het pedagogisch klimaat op onze school, lessen in levenshouding, filosoferen over kunst en praten over de actualiteit leveren een belangrijke bijdrage aan de burgerschapsvorming van onze kinderen.