DENKEN

In de groepen 1 en 2 leren we de kinderen in kleine groepjes om met andere kinderen om te gaan en samen te werken. De kinderen gebruiken hierbij voornamelijk concreet materiaal, waarmee ze zelfontdekkend aan de slag gaan. Ze werken met een veelheid aan ontwikkelingsmaterialen en de verschillende activiteiten worden thematisch aangeboden. De belevingswereld van de kinderen vormt het uitgangspunt. Met deze specifieke werkwijze leggen wij een stevige basis en kunnen de kinderen vanaf groep 3 een goede start maken met lezen, rekenen en schrijven.

In de groepen 3 en 4 besteden we veel aandacht aan taal en rekenen, maar maken we ook alvast een begin met de zaakvakken.

Vanaf groep 5 bieden we de kinderen NatuNiek, aardrijkskunde, geschiedenis en verkeer als aparte vakken aan. Taal en rekenen bieden we meer gedifferentieerd, verdiept en uitgebreid aan. Ook krijgen de kinderen vanaf groep 5 huiswerk mee. Dit bestaat uit het leren van de tafels, het maken van sommen of het leren van topografie.

Vanaf groep 7 krijgen de kinderen Engels en neemt de hoeveelheid huiswerk iets toe. De kinderen moeten een agenda aanschaffen en deze zelf leren bijhouden door opdrachten en afspraken te noteren. Op deze manier leren de kinderen hun huiswerk in te delen, te plannen en zichzelf doelen te stellen.

In de groepen 8 wordt de aanpak zakelijker. Hierdoor stevenen de kinderen vooruit naar de afronding van de basisschool en gaan ze goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs. In ons gehele onderwijs is “Teach like a champion” geïmplementeerd. In alle leerjaren, van 4 tot 12 jaar, worden dezelfde technieken en vaardigheden gebruikt om de effectiviteit van denken leerprocessen te bevorderen.