Kinderraad

De Singel heeft 3 kinderraden. Vanaf groep 5 kiezen kinderen per groep vertegenwoordigers voor de kinderraad. Uit hun midden wordt een voorzitter gekozen. In de kinderraden worden allerlei zaken besproken die te maken hebben met de sfeer in en om de school.

Een volgende stap kan deelname aan de Kindergemeenteraad Schiedam zijn, waar kinderen stapsgewijs meedenken over onze democratische beginselen.