Bewegingsonderwijs

Algemeen

Op de Singel vinden we het belangrijk dat onze kinderen met plezier leren in de breedste zin van het woord. Naast het “Denken” en het “Durven” is het “Doen” ook heel belangrijk! Werken aan de motorische vaardigheid en een positieve beweegattitude, het leren ontdekken van de bewegingscultuur en het leren dat sport en bewegen een belangrijk onderdeel uitmaken van een gezonde leefstijl hoort daarbij. En plezier staat daarbij voorop! Want als je dingen doet die leuk en gezond zijn, presteer je beter! Naast het leren van tal van bewegingsvaardigheden doen wij ook een beroep op de sportieve werkhouding van onze kinderen.

Lessen bewegingsonderwijs

In groep 2 hebben de leerlingen eenmaal per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht in een gymzaal. De overige gymlessen in de groepen 1 en 2 worden gegeven door de groepsleerkracht in een speellokaal.

Bij ons op school worden de gymlessen voor de groepen 1 t/m 8 verzorgd door vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

Jordy de Haas geeft gymlessen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in de gymzaal aan de Kepplerstraat en in de speelzaal van de Galileïstraat.
Lisanne de Graaf geeft gymles op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in Sportzaal Oost en op woensdag in de speelzaal van Singel 5 en van de Buys Ballot.

Rooster Bewegingsonderwijs 2019-2020 (link naar document volgt)


Sportdagen

Ieder schooljaar is er een sportdag voor de groepen 1 en 2, voor de groepen 3 en 4 en voor de groepen 5 en 6 en voor groep 7. Voor de groepen 8 is er een sportdag voor alle openbare scholen in Schiedam.
Voor alle sportdagen zijn extra handen gewenst.

U kunt zich via de link hieronder opgeven om mee te helpen:


Koningsspelen

Ieder schooljaar wordt er tijdens de Koningsspelen een Koningsrun georganiseerd waarbij de school zich middels een sponsorloop inzet voor een goed doel.