Ziekmelden leerling

Afwezigheid bij ziekte dient u telefonisch te melden bij de conciërge of administratie vóór 9.00 uur via de volgende telefoonnummers:

Singel 5: (010) 426 88 78 
Galileïstraat: (010) 273 39 85
Buijs Ballotsingel: (010) 473 50 79 

We zijn vanaf 7.45 uur telefonisch bereikbaar.
U hoort een keuzemenu, kies vervolgens 1 voor ziekmelding.
Spreek na de toon duidelijk de naam van uw kind, de naam van de klas en de reden in.

De school is wettelijk verplicht om bij de afdeling leerplicht van de gemeente te melden als kinderen lessen verzuimen. Indien uw kind om andere redenen gedeeltelijk afwezig moet zijn, bijvoorbeeld doktersbezoek, dient u dat ruim van tevoren bij de leerkracht te melden. Wij vragen u dringend om de afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken.