Onze partners

Samenwerken aan het beste onderwijs

​​​​Om u en uw kind het beste te kunnen bieden, werken wij samen met professionele partners. Zo kunnen we u onder andere een samenhangend geheel van betaalbare voor-, buiten- en naschoolse voorzieningen bieden. Ook op het gebied van zorg en passend onderwijs schakelen wij de expertise in van externe partijen. Samen halen we het beste in uw kind naar boven.


Samenwerking met kinderdagopvang, BSO en peuterspeelzaal

Op Singel 5 (S5) werken wij samen met Mundo.
Op de Buys Ballotsingel (BB) werken wij samen met Kekt.
Op de galileïstraat (G) werken wij samen met Kindcentrum Amalia.
U kunt zelf contact opnemen met Mundo, Kekt en Amalia:

Mundo PSZ, kinderopvang & BSO
www.kinderopvangmundo.nl
T 010-2461133
info@kinderopvangmundo.nl

PSZ en KDV Kekt Buys Ballotsingel:
www.komkids.nl
T 010-4373233
T 010-4493200 (Informatiewinkel KomKids)
service@komkids.nl

Kindcentrum Amalia:
www.kcprinsesamalia.nl
T 010 262 17 33
info@kcprinsesamalia.nl

Wij investeren in een goede samenwerking tussen basisschool De Singel en de bovenstaande peuterspeelzalen.
De voordelen hiervan  zijn:

  • Het onderwijs en de kwaliteit van de peuterspeelzaal en de basisschool zijn op elkaar afgestemd.
  • De groepen 1-2 sluiten aan op wat er in de voorschoolse educatie gebeurt.
  • De peuters zijn gewend aan het gebouw, de wijze van werken, de speelplaats en het speellokaal, de gezichten van de juffen en meesters en de kinderen van de groepen 1-2.


Zorg en passend onderwijs

Onze partners zijn:
SWV Onderwijs dat PastMintersKomKids​MundoGemeente SchiedamCJGSWS Welzijn, Bibliotheek Schiedam en de Kleine Ambassade.