Kanjertraining

Op de Singel werken wij met de Kanjertraining. De Kanjertraining is een schoolbrede aanpak die kinderen helpt en leert krachtig en weerbaar te zijn. De kanjertraining gaat uit van de goede bedoelingen van eenieder, van vertrouwen. De kanjertraining maakt daarbij gebruik van vier soorten gedrag. De kanjer (witte pet), de Vlerk (zwarte pet), de Aap (rode pet) en het Konijn (gele pet). Kinderen gedragen zich, evenals volwassenen, verschillend in verschillende situaties. Je bent dus geen soort gedragstype, maar je gedraagt je als de Kanjer, Konijn, Aap of Vlerk. Door met deze types te spelen en te oefenen gaan we dezelfde taal spreken, kunnen we elkaar aanspreken en oefenen we om een kanjer te zijn.

De Kanjertraining gaat er vanuit dat ‘de gele pet’, ‘de rode pet’, en ‘het zwarte petje’ wantrouwend staan ten opzichte van de ander/het andere. Daarin verschillen zij niet. Wel verschillen zij in hun uitingsvorm (te stilletjes; te vrolijk/maf; te agressief). Met behulp van ‘de witte pet’ kan bij kinderen negatief gedrag worden omgezet naar positief gedrag. Door bijvoorbeeld de opmerking: “Doe als de witte pet” kunnen we een kind helpen zich te hervinden in positieve zin.

De petten geven aan welk gedrag iemand wel of niet laat zien. Dus niet: “Een leerling is zo.”  Maar wel: “Hoe reageer jij op dit moment. Welke kleur pet heb je op zoals je doet. Zou je willen doen als de witte pet? Hoe doet de witte pet, denk je?”

Een echte kanjer staat voor het volgende:
Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben
Er zijn mensen die van mij houden
Niet iedereen vindt mij aardig
Dat hoort zo
Ik luister wel naar kritiek

Ik zeg wat ik voel en wat ik denk
Doet iemand vervelend tegen mij?
Dan haal ik mijn schouders op
Doet iemand rot, dan doe ik niet mee
Ik gedraag mij als een kanjer
Want ik ben een kanjer

 

Documenten:
Samenvatting Gedragsprotocol Kanjertraining
Gedragsprotocol Kanjertraining maart 2017