Ster-, UK-, & Plusgroep

Soms is het beter de extra hulp buiten de groep aan te bieden. Op onze school werken twee ervaren en gespecialiseerde leerkrachten met de Stergroepen en de Plusgroepen.

SterGroepen

Kinderen die met onderdelen van de leerstof moeite hebben, krijgen elke dag of enkele malen per week extra ondersteuning in de stergroepen.

PlusKlas

Voor andere kinderen is de leerstof juist te eenvoudig. Zij kunnen hoogbegaafd zijn en hebben behoefte aan meer lesstof en verdieping. Deze kinderen werken meerdere keren per week in samengestelde Plusklassen uit de groepen 5/6 en 7/8.

UitdaagKlas

Voor de groepen 1 t/m 4 is er de UitdagingsKlas, de zogeheten UK-groep. Kinderen uit de gehele onderbouw komen op woensdag naar de UK-groep om in hun kwaliteiten en talenten te worden uitgedaagd.