Visie

Kinderen hebben de toekomst. Dat weten we allemaal. Als ouders wil je je kinderen alles meegeven om van die toekomst een gelukkige toekomst te maken. Waarin uw kind een plek vindt in de wereld en in staat is zijn talenten optimaal te gebruiken.

Als ouders het onderwijs van hun kind vergelijken met het onderwijs dat ze zelf hebben gehad, merken ze dat er veel veranderd is. Natuurlijk gaan kinderen nog steeds naar school om te leren. Maar de maatschappij vraagt om goed opgeleide mensen, die niet alleen feitenkennis hebben, maar die ook zelfstandig keuzes kunnen en willen maken en hun kennis en vaardigheden ook op een creatieve manier kunnen toepassen. Daarom besteden we op onze school niet alleen aandacht aan het bijbrengen van kennis en cognitieve vaardigheden, maar leren we de kinderen ook hoe ze hun sociale vaardigheden met elkaar in de praktijk kunnen brengen. Daarnaast bieden we de kinderen door ons motto ‘Denken, Durven, Doen’ meer autonomie en leren wij hen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces.

Op school dragen wij daar graag aan bij. We willen kinderen voldoende kennis meegeven zodat ze de wereld om hen heen begrijpen. We willen ze ook vaardigheden meegeven zodat ze weten hoe ze die wereld kunnen beïnvloeden en er aan bij kunnen dragen. En we willen ze leren dat het belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen. Het vraagt moed om je elke dag open te stellen voor nieuwe dingen en elke dag te leren. Dat is wel wat we vragen van onze kinderen. Want we willen het maximale van hun talent ontwikkelen. We kijken naar uw kind als geheel, wie is het, waar komt het vandaan, wat heeft het nodig?

Voor de meeste kinderen is dat allemaal heel gewoon. Die hebben een fijn thuis nodig en op school een juf/meester die hen begrijpt, waardeert om wie ze zijn en uitdaagt om zoveel mogelijk te leren. Op alle gebieden, met je hoofd, met je hart en met je handen. We noemen dat op de Singel denken, durven, doen! Want alleen dan ben je een compleet mens. Wij geloven dat wanneer je je op al deze terreinen ontwikkelt, je een plek kunt vinden in deze 21e eeuw.

Er zijn ook kinderen die wat meer nodig hebben. Meer uitdaging, meer hulp, meer geduld, meer beweging. Veel daarvan kunnen we binnen de school, binnen het onderwijs vorm geven. Dat doen we ook door hoge eisen te stellen aan onszelf. Wij blijven ook leren. Door cursussen en trainingen, maar ook door na te denken over wat we doen en hoe we dat doen. En door met elkaar en met u in gesprek te blijven.

Van u verwachten we ook veel. Dat u er bent voor uw kind, dat u met ons samenwerkt en dat wanneer het even niet loopt u contact met ons zoekt zodat we dat samen op kunnen lossen. Zo leren de kinderen van ons hoe het gaat in de wereld van de volwassenen; je gaat er vanuit dat iedereen zijn best doet en wanneer dat niet goed gaat, dan los je het samen op.

Het klinkt simpel en vanzelfsprekend. En dat is het eigenlijk ook. Het maakt dat we elke dag graag naar ons werk gaan en met veel vakmanschap en plezier uw kind elke dag een stapje verder helpen op het levenspad.