Onze opvang

Samenwerking met kinderdagopvang, BSO en peuterspeelzaal

Op Singel 5 (S5) werken wij samen met Mundo.
Op de Buys Ballotsingel (BB) werken wij samen met Kekt.
U kunt met Mundo en Kekt zelf contact opnemen via de nummers:

Mundo PSZ, kinderopvang & BSO
www.kinderopvangmundo.nl
010-2461133

PSZ en KDV Kekt Buys Ballotsingel:
www.komkids.nl
010-4373233
Informatiewinkel KomKids: 010-4493200

Wij investeren in een goede samenwerking tussen basisschool De Singel en de bovenstaande peuterspeelzalen.
De voordelen hiervan  zijn:

  • Het onderwijs en de kwaliteit van de peuterspeelzaal en de basisschool zijn op elkaar afgestemd.
  • De groepen 1-2 sluiten aan op wat er in de voorschoolse educatie gebeurt.
  • De peuters zijn gewend aan het gebouw, de wijze van werken, de speelplaats en het speellokaal, de gezichten van de juffen en meesters en de kinderen van de groepen 1-2.