Voor ouders

Een goed contact tussen ouders en de school is belangrijk. Regelmatig contact tussen de leerkrachten en u als ouder, zorgt ervoor dat we samen het beste uit uw kind halen. Wij betrekken u daarom graag zoveel mogelijk bij wat er op school gebeurt.

Wij stellen uw betrokkenheid op prijs. U kunt op verschillende manieren meedenken en –helpen. U kunt bijvoorbeeld helpen bij feesten, excursies begeleiden of u aanmelden voor de hoofdluiscontrole. U kunt ook lid worden van de ouderraad of de medezeggenschapsraad.

In onze maandelijkse nieuwsbrief en op deze site vermelden wij belangrijke en praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken op school. Houdt u deze dus goed in de gaten.